Fiskesluker til Sjø og Kystfiske

Det finnes ingen fasit når det gjelder valg av fiskesluker og lignende fiskeutstyr, men det finnes en del generelle tips som over tid har vist seg å gi gode fangster. I denne artikkelen finner du tips og informasjon om valg av sluker til sjøfiske fra land. I artikkelen Fiskesluker til torskefiske finner du omtaler av en del sluker som egner seg til denne typen sportsfiske.


Litt generelt
Som nevnt finnes det ingen fasit når det gjelde valg av fiskesluker og alle sportsfiskere har sine egne favoritter som de alltid får mest fisk med. Så kan vi stille spørsmålet om det skyldes at denne sluken er best, eller om det skyldes at det er denne sluken det alltid fiskes med…

Generelt sett er variasjon nøkkelen til suksess for en sportsfisker, noe som også gjelder for slukfiske langs kysten. Vær, vanntemperatur, bunnforhold, lysforhold, fiskens naturlige matfat og andre faktorer påvirker hva fisken biter på og dermed også hvilke sluker som vil gi best fangst. Et variert utvalg av sluker vil gi best mulighet til å møte de forskjellige forholdene og det betyr blant annet at du bør har sluker med forskjellige former blant ditt fiskeutstyr. Forskjellige farger og fargekombinasjoner, samt sluker med forskjellige vekt bør du også ha tilgjengelig.

To typer fiskesluk
Her til lands er det vanlig å skille mellom to sluktyper, nemlig sildesluker og skjesluker. Sildesluker er sluker som skal imitere sild. Disse slukene kjennetegnes av en kompakt form, noe som gjør dem velegnet til å fiske på forholdvis dypt vann og ikke minst til å oppnå lange kast. Den kompakte formen gjør at de går perfekt i luften og du kan kaste svært langt med en sildesluk. Stingsilda, Atomsilda og Jensen Pirken er eksempler på denne typen sluker som du absolutt bør ha blant ditt fiskeutstyr. Med en kraftig fiskestang kan du benytte sildesluker på opptil 60 gram, men du vil oppnå lange kast med vekter ned mot 12-15 gram.

Skjesluker er som navnet tilsier mindre kompakt og egner seg således godt på grunnere vann. Denne typen fiskesluker er ment å imitere små byttedyr som småsild og fiskeyngel og det er den spesielle og lokkende gangen som skal lure fisken til å bite. Toby, Møresilda og Luhr-Jensen Krocodile er eksempler på denne typen sluker som ikke egner seg like godt til lang kast. Ellers er wobblere en god mulighet når torsk og lyr skal lokkes på grunt vann, mens spinnere kan være et godt valg når sjøørreten skal lokkes.

Torskefiske 
Fiskesluker og oppheng kan med fordel tilpasses den fisken du er ute etter. Når det gjelder torskefiske fra land er i utgangspunktet en sildesluk fra 18-32 gram et godt valg, men dybde og strømforhold vil påvirke valget. Spesielt stor dybde eller sterk strøm betyr gjerne at du må opp i 60 gram, mens det på grunt vann er skjesluker som gjelder. Når det gjelder farger finnes det ingen fasit på hvilket fiskeutstyr som er best, men å imitere fiskens naturlige mat har vist seg å være effektivt. Det betyr for eksempel at blanke sildesluker er et godt valg på våren, når torsken spiser småfisk. Utpå sommer og høst når torsken fråtser i krabbe kan imitasjoner og farger som ligner krabbe gi fantastiske resultater. Slukhals er en effektiv sluk i så måte, men oppheng, jigger eller skjesluker i røde og gule farger er også et godt valg. Det samme gjelder for kobberfargede skjesluker som møresilda.

Sei og lyr
Sei og lyr har mer til felles en utseende og ofte kan du benytte samme fiskesluker til begge disse artene. Til lyr er en lett sildesluk et godt valg som lar deg presentere redskapen for fisken som ofte oppholder seg noen meter over bunnen. Men, lyren beveger seg mye og den kan gå høyt i vannet og tett opp mot land. Da er det ofte små skjesluker med mye bevegelse som skal til, gjerne med en liten opphenger. Når det gjelder farger har sølvgråe sluker vist seg effektive under denne formen for sjøfiske, gjerne med litt innslag av blått eller grønt.

Seien vil vanligvis også bite på disse slukene, men som kjent kan denne arten oppholde seg på alle dybder. Det betyr at du ofte må forsøke alt fra tyngre sildesluker langs bunnen til lette skjesluker et par meter under overflaten. Legg merke til at seien i perioder biter på det aller meste, mens den i andre perioder er svært kresen. Små oppheng som småjigger, rykk, eller gummimark er da et godt tips.

En liten konklusjon må være at blanke og ikke for store fiskesluker er et godt utgangspunkt for sjøfiske etter lyr og sei, gjerne med et par oppheng. Det er også oppskriften når makrellen skal tas og dermed har du muligheter til et spennende og variert sjøfiske fra land. Legg merke til at det er vanlig at disse artene biter på alle krokene dine, noe du bør ta hensyn til ved valg av fiskeutstyr. Tre flotte sei på snøret krever for eksempel at stang, snelle og fiskesnøre er dimensjonert for en skikkelig kamp.

Her finner du tips om valg av fiskeutstyr til sjøfiske fra land
Her finner du tips om valg av fiskesluker og utstyr til sjøørretfiske