Valg av Havfiskestang

Er du på jakt etter ny havfiskestang? Her finner du tips om valg av fiskestang til sjø og havfiske, samt nyttig informasjon om denne typen fiskeutstyr. Legg merke til at en havfisketang ikke bare egner seg til tradisjonelt havfiske. Faktisk er denne typen stenger et godt valg til de fleste former for båtfiske både i skjærgården og i våre mange fjorder.


Valg av størrelse 
Havfiskestenger deles inn i klasser som vanligvis oppgis i pound (lbs). 1 lbs tilsvarer om lag 0, 454 kilo og for enkelthetens skyld kan vi si at et kilo tilsvarer to lbs. Når det gjelder havfiskestenger er denne klasseinndelingen basert på snørets bruddstyrke. Hvilken klasse du bør velge vil avhenge av en rekke faktorer, noe vi kommer tilbake til, men i utgangspunktet er stenger i vektklasser fra 12 – 50 lbs det som gjelder for fiske i Norge og Norden. Når det gjelder lengde vil det også avhenge noe av faktorene nevnt nedenfor, men i utgangspunktet bør en havfiskstang være fra 6,5 til 7,5 fot.

Størrelse på fisken
Naturlig nok vil størrelsen på fisken du jakter være viktig når du skal velge havfiskestang. Nå er det slik at mange av oss fisker etter en rekke arter og på fiskeplasser med store forskjeller i størrelse. For en ivrig sportsfisker er derfor flere stenger et godt alternativ, men det koster selvfølgelig en del ekstra. Dersom du kun skal benytte en havfiskestang til flere typer sjø og havfiske må du finne et kompromiss. Vanligvis betyr det en havfiskestang i klassen 20 eller 30 lbs. Fordelen med en kraftig stang er naturligvis at du kan vinne kampen mot de største kjempene, men samtidig vil kraftig fiskeutstyr ta vekk mye av fiskegleden når du får mindre fisk på kroken.
Dine fiskeplasser
Forholdene på dine fiskeplasser er også viktige i forhold til valg av havfiskestang. Det er naturligvis stor forskjell på å fiske i rolig vann på 30 meters dyp, sammenlignet med sterk strøm og 90 meter ned til bunnen. Dypt vann betyr tyngre pilker eller søkker og dermed behov for forholdvis kraftige stenger. Dersom du i hovedsak skal fiske på dypt vann i fjorden eller utenskjærs vil jeg anbefale en havfiskestang på 30 lbs, eventuelt 50 lbs dersom du fisker på store dyp og eller i områder med sterk strøm. På grunne og rolige fiskeplasser er havfiskestenger i klassen 20 lbs et godt valg, men du får enda større fiskeglede med en 12 lbs stang.

Agnfiske eller pilking 
Fiskemetode er en annen faktor som vil påvirke valg av fiskeutstyr og vi skiller her mellom pilkefiske og agnfiske. Aksjon er her et viktig begrep og enkelt forklart betyr det hvordan spensten i stanga er, eller om du vil hvor bøyelig den er. Stivere havfiskestenger egner seg best til pilkefiske, mens de fleste foretrekker mykere stenger til agnfiske. Dersom du kun skal benytte en stang, er som nevnt en allround havfiskestang i klassen 20-30 lbs et godt valg. Velg en stang som er middels stiv (halv aksjon) dersom den både skal benyttes til agn og pilkefiske.

Hvilket merke? 
Det finnes en rekke produsenter og leverandører som tilbyr utmerkede havfiskestenger og hva du velger er faktisk ikke det viktigste. Forskjellen på stengene er nemlig ikke veldig stor, vel å merke for havfiskestenger som selges i Norge. Personlig har jeg stor sans for Penn og Shimano sine havfiskestenger, men valg av fiskeutstyr handler også om personlige preferanser og det viktigste er at du finner en havfisketang du liker. Skal jeg komme med et lite tips blir det Shimano BeastMaster 20-30lbs som er en utmerket allround havfiskestang.

Noen tips 
Husk at en havfiskestang ikke bør være for tung. Det vil gjøre timevis med pilking til et slitt og ta vekk mye av fiskegleden. Husk også at du kommer langt med litt sunn fornuft. Tenk gjennom hvor du skal fiske, hva du fisker etter, samt hvordan forholdene vanligvis er. Velg så en havfiskestang som best passer til ditt havfiske.

Når jeg ovenfor har skrevet at en Havfiskestang i klassen 20-30 lbs er et godt valg dersom du kun skal benytte en havfiskestang, så er nok "kun" et litt feil uttrykk. For de aller fleste er nemlig en havfiskestang et godt utgangspunkt for mange flotte fiskeopplevelser og strengt tatt er det bare de virkelige entusiastene som behøver flere stenger. Men hvor mye penger du ønsker å benytte på fiskeutstyr er naturligvis ditt valg.

Når det gjelde pris på havfiskestenger får du stort sett det du betaler for. I utgangspunktet får du mye kvalitet og gode stenger i prisklassen 1000 - 1500 kroner og allround stanga, Shimano BeastMaster koster for eksempel om lag 1500 kroner. Dersom du ikke fisker mye kan du imidlertid greie deg fint med en havfiskestang til under tusenlappen.

Ditt valg 
Tipsene i denne artikkelen er kun ment som generelle tips. Husk at det er du som kjenner dine fiskeplasser og forholdene der. Stol på egne kunnskaper, meninger og erfaringer når du skal velge fiskeutstyr. Dersom du ikke har noen erfaring og ønsker en allround havfiskestang er som nevnt en stang i klassen 20-30 lbs et godt valg. Dersom du kun skal fiske på forholdvis grunt vann er også en 12 lbs havfiskestang et godt valg. Generelle tips om valg av fiskeutstyr finner du i artikkelen Fiskeutstyr til havfiske

Fiskeutstyr - Om valg av fiskeutstyr til sjøfiske fra land