Fiskeutstyr til Sjøørretfiske

I denne artikkelen finner du tips om valg av fiskeutstyr til sjøørretfiske. Å fiske sjøørret blir stadig mer populært og langs store deler av kysten finnes det tusenvis av gode fiskeplasser hvor sjøørreten kan lokkes. Legg merke til at tipsene i denne artikkelen først og fremst er ment i forhold til valg av fiskeutstyr til fiske i sjøen. Fiske etter sjøørret i elver krever gjerne litt kraftigere utstyr, blant annet fordi du også kan få storlaksen på kroken.

Valg av fiskestang
Både dorging, fluefiske og agnfiske (meitefiske) er metoder du kan benytte når du skal fiske sjøørret, men i denne artikkelen konsentrer vi oss om fiske med sluk og spinner som både er den vanligste og enkleste fiskemetoden. Når det gjelder slukfiske er en god fiskestang viktig, noe som gjelder spesielt for sjøørretfiske.

Under sjøørretfiske med sluk og spinner skal en fiskestang både hjelpe deg med å oppnå lange og presise kast, samt hjelpe deg å få fisken som biter trygt på land. Det er aksjonen i en stang som avgjør dens egenskaper og litt enkelt forklart er aksjon det samme som spenst eller bøyelighet. Nærmere bestemt vil det si hvordan stanga bøyer seg under belastning (kasting og kjøring av fisk). På bakgrunn av aksjon er det vanlig å dele fiskestenger inn i klasser og vi snakker gjerne om hel, halv og topp aksjon. Hel aksjon betyr at stanga bøyer seg i helse sin lengde og dette kalles også langsom aksjon. Topp aksjon betyr en stang som hovedsakelig bøyer seg i tuppen.

Til slukfiske etter sjøørret er en fiskestang med halv aksjon et godt valg. Denne typen fiskestenger er populære og kan gjerne få betegnelsen allround fiskeutstyr. En fiskestang med halv aksjon vil ha forholdsvis gode kasteegenskaper uten at det går på bekostning av dens kvaliteter under kjøring av fisken.

Hvor lang fiskestang du skal velge avhenger både av forholdene der du fisker, samt hva stanga skal benyttes til. For fiske etter sjøørret er i utgangspunktet en stang på 9 til 10 fot et godt valg, men legg merke til at lengden i seg selv ikke er en avgjørende faktor. Hvilke slukvekter en fiskestang er beregnet for er minst like viktig og en stang beregnet for vektklasser på om lag 8 – 30 gram er godt utgangspunkt ved kjøp av fiskeutstyr til sjøørretfiske i sjøen. Dersom du fisker i områder med sterk strøm bør du vurder en noe kraftigere stang i vektklassen 12 – 50 gram. Tenk også gjennom om du planlegger å bruke stang til andre former for sportsfiske. En litt kraftigere stang egner seg også til laksefiske, mens en litt lettere stang også kan benytte til ørretfiske i ferskvann.

Valg av fiskesnelle og snøre
Det er viktig at ditt fiskeutstyr er tilpasset forholdene, men det må også passe sammen. Med det mener jeg at du bør velge snelle og fiskesnøre som er tilpasset størrelsen/vektklassen til stanga. Det sikrer at du får mest mulig ut av utstyret ditt, både i forhold til kastelengde og kjøring av fiske. Når det gjelder snellen bør denne ha en god brems, kunne romme nok snøre og som nevnt være tilpasser størrelsen på stanga.

Når det gjelder fiskesnøre bør dette ikke ha for stor dimensjon, da det både gir kortere kast og kan skremme fisken. Valg av diameter vil avhenge noe av kvaliteten og typen snøre du velger, men en diameter fra 0,25 til 0,35 mm er i utgangspunktet å anbefale. I menyen finner du flere artikler om valg av denne typen fiskeutstyr, så vi stopper der. Et lite tips for deg som er usikker og uerfaren tar jeg med. Et av Sølvkrokens eller Elbes ferdige fiskesett for fiske etter sjøørret er et godt alternativ som sikrer deg at stang, snelle og snøre er tilpasset hverandre.

Valg av sluker
Når det gjelder valg av sluker finnes det i utgangspunktet ikke rett og galt, men det finnes den del velprøvde tips som det er verdt å få med seg. Men, først det aller viktigste for denne typen fiskeutstyr og det er variasjon. Vanntemperatur, værforhold, lysforhold, fiskens naturlige matfat og andre variabler gjør sitt til at forholdene stadig endrer seg. Et godt utvalg av sluker i forskjellige farger og fargesammensetninger, i forskjellige vekter og i forskjellige former er derfor noe du bør ha tilgjengelig under fiske etter sjøørret og for den saks skyld under de fleste former for sportsfiske.

Når det gjelder vekt bør du velge så lette sluker som mulig uten at det går ut over kastelengde og eventuelt fiskedybde. Lette sluker har nemlig den mest lokkende gangen. Når det gjelder valg av farge er sølvgrå og blanke sluker mitt førstevalg til sjøørretfiske, men både årstid og vannforhold bør påvirke valg av denne typen fiskeutstyr. Det er en forholdvis utbredt oppfatning av at sluker med sterke farger er et godt valg i kaldt vann og at sluker med mer moderate farger egner seg til fiske i klar vann og på solskinnsdager. Under litt mørkere lysforhold gir blanke og sølvgrå sluker et godt utgangspunkt for et vellykket sjøørretfiske. Legg ellers merke til at spinnere har vist seg effektive til å fiske sjøørret, vel å merke på fiskeplasser hvor du ikke er avhengig av lange kast.


Alle artikler om valg av fiskeutstyr