Fiskeutstyr i enden av snøret

Valg av fiskeutstyr handler i stor grad om å optimalisere mulighetene til å få fisk. Hva fungerer best? Sluk eller spinner? Flue eller meitemark? Rød eller blank sluk? Fiskeutstyr som fiskestang, fiskesnelle og fiskesnøre påvirker mulighetene til å lykkes som sportsfisker. Nyttige tips om valg av denne typen utstyr finner du i menyen. Det fiskeutstyret som benyttes i enden av snøret er ofte den rimeligste, men også den viktigste delen av utstyret. Valg av sluk, spinner, fluer, agn og lignende fiskeutstyr vil ofte være avgjørende for muligheten til en vellykket fisketur, noe vi ser nærmere på i denne artikkelen, Her kan du gratis sammenligne priser på fiskeutstyr.

Dersom du spør ti erfarne fiskere hvilken sluk du bør velge vil du som regel få ti forskjellige svar. Valg av fiskeutstyr handler mye om personlige preferanser og det finnes ikke rett eller galt. Det viktigste er å velge utstyr som du har tro på og som du ønsker å fiske med. Tipsene i denne artikkelen er generelle og gjelder for de fleste former for fritidsfiske både i salt og ferskvann.

Fiskeutstyr, vær, vind, lokale forhold og årstid
Uansett hvor du fisker vil lysforhold, vanntemperatur, vind, vannstand, tidevann, samt andre ytre forhold påvirke selve fiske. Valg av fiskeutstyr bør alltid tilpasses forholdene, men når det gjelder valg av sluker, fluer, pilker og lignende kan dette være utfordrende. Om du bør velge flue eller spinner til ørretfiske en varm sommerdag finnes det ingen fasit på. Litt fornuft vil imidlertid være til god hjelp når det gjelder valg av fiskeutstyr. En tung sluk vil for eksempel skremme vekk fisken i et rolig og lyst fjellvann, mens en lett spinner ikke vil kunne fiske effektivt i en flomstor lakseelv. Det viktigste er å velge fiskeutstyr som kan presenteres for fisken uten å skremme den.

Lokale forhold og kunnskap om disse, vil alltid være en viktig faktor i valg av fiskeutstyr. Kunnskap om hvordan ytre forhold som vær og vind påvirker dine fiskeplasser skaffer du deg først og fremst gjennom erfaring. Når fisker flua best? Når er den mørke spinneren en sikker vinner? Svar på slike spørsmål avhenger av ytre forhold nevnt ovenfor og lokale forskjeller kan være store. Motta gjerne tips fra andre lokalkjente fiskere, men vær ikke redd for å forsøke nytt fiskeutstyr. I noen elver tas det for eksempel mye og stor laks med den tradisjonelle gummimarken som er kjent fra fiskeharpa.

Fiskeutstyr og variasjon
Som nevnt er det mange faktorer som påvirker valget av fiskeutstyr. Variasjon er derfor det beste tipset vi kan gi når det gjelder sluker, spinnere, pilker, fluer og lignende. Forsøk sluker og spinnere i forskjellige former og farger, meitemark med dupp eller søkke, samt fluestang eller flue og dupp. Jigger, wobblere og kunstig agn er andre eksempler på fiskeutstyr som kan gi gode fangster. Etter hvert vil du kunne se noen mønstre i hvilket fiskeutstyr som fungerer under hvilke forhold. Kort sagt gjør erfaring det enklere å velge riktig fiskeutstyr. Ingen sportsfiskere vil imidlertid kunne vite hva som til enhver tid er den beste sluken eller fluen. Sportsfiske og valg av fiskeutstyr er en evig læreprosess og det er noe av det som gjør denne hobbyen så fascinerende.

Valg av fiskeutstyr i enden av snøret er spennende og utfordrende. Forsøk forskjellige sluker, spinnere, fluer, kunstig agn og lignende. Husk å velge fiskeutstyr som gjør det mulig å presentere dette for fisken. Så lenge du gjør det vil det alltid være mulig å få fisken til å bite.

Her er noen eksempler på valg av fiskeutstyr ut fra ytre forhold. Dette er bare noen generelle eksempler som er ment å gi uerfarne fritidsfiskere en ide om valg av utstyr som sluker, spinnere, fluer og lignende.
  • Til fiske i en flomstor elv bør det vanligvis benyttes tyngre og litt kompakte sluker. Møre-silda er et godt eksempel på en slik sluk. Lavere vannføring betyr at lettere sluker og spinnere ofte vil være et godt valg.
  • Dersom høy vannføring gjør tradisjonelt fluefiske vanskelig kan en flue bak sluken gi suksess. Fjern selve kroken på sluken og fest en liten fortom med en flue i enden.
  • Ørretfiske under rolige og lyse forhold er en utfordring som krever varsomhet og lett fiskeutstyr. Flue eller lette spinnere/sluker er da et godt alternativ. Tørrfluefiske med gode imitasjoner av innsekter er en metode mange lykkes med under slike forhold.
  • Bruk av meitemark kan være vanskelig i sterk strøm, men ved å benytte tyngre søkker kan man delvis kompensere for høy vannføring. Sølvkroken tilbyr gode spiralsøkker som kan klippes opp og tilpasses forholdene.
  • Sjø og havfiske kan kreve svært tungt fiskeutstyr. Tilpass pilk eller søkke til dybde og eventuell strøm. Velg pilker som gir deg god kontakt med redskapen under hele fiske. Spesielt ved fiske fra drivende båt er dette viktig.
  • Ved torskefiske fra land vil det kunne svare seg å velge sluker som imiterer fiskens naturlige byttedyr. En sildesluk som stingsilda egner seg med andre ord godt dersom torsken jager mindre byttefisk. På sommeren kan agn eller imitasjoner av børstemark elle krabbe ofte lokke torsken som jakter disse byttedyrene.
  • Sluker, spinnere og fluer som imiterer fiskens naturlige byttedyr er generelt sett et godt valg for alle typer sportsfiske.
  • Husk variasjon i form og farge. Dersom den blanke skjesluken ikke funker vil en sort Panther Martin spinner være verdt et forsøk. Dersom meitemarken ikke lokker fisken, så er dupp og flue et godt alternativ. 

Flere tips om fiskeutstyr
Fiskeutstyr til torskefiske - Pilker
Fiskeutstyr til ørretfiske - Sluker og spinnere
Fiskeutstyr til laksefiske - Sluker
Fiskesluker til sjøfiske - Om å velge riktig