Fiskeutstyr til Makrellfiske

Makrellfiske er en populær form for fritidsfiske som i utgangspunktet stiller få krav til fiskeutstyret. Likevel kan det være en god ide å tenke gjennom hvilket fiskeutstyr man benytter. Bedre muligheter til et vellykket makrellfiske er en åpenbar fordel, men like viktig er selve fiskeopplevelsen. Ved å benytte fiskeutstyr som egner seg til makrellfiske vil opplevelsen ved denne formen for fritidsfiske bli mye bedre.

Ofte vil man kunne benytte seg av fiskeutstyr som allerede er tilgjengelig og nytt, kostbart utstyr er da heller ikke nødvendig når man skal fiske makrell. Den faktoren som i stor grad bør avgjøre valg av fiskeutstyr er hvor og hvordan man fisker makrell. Legg merke til at det kan være stor forskjell på hvilket utstyr som egner seg til henholdsvis fiske fra land og fiske fra båt.

Makrellfiske fra land
Til makrellfiske fra land er en god fiskestang det viktigste. Vi tar her utgangspunkt i fiske med sluk og spinner og da er det en stor fordel å kunne kaste langt. Området man fisker i vil naturligvis være avgjørende, men generelt sett er dette en viktig egenskap ved fiskeutstyr til makrellfiske. Makrell er en fisk som biter på det aller meste og den største utfordringen er ofte å finne fisken. En stang som muliggjør lange kast betyr at man effektivt kan fiske større områder.

En fiskestang skal også være til hjelp under kjøring av fisk. Til tross for en relativt liten størrelse er makrell en svært sterk fisk og ved bruk av lett fiskeutstyr kan den gi fiskeren en skikkelig kamp. Bruk av lett fiskeutstyr er forøvrig noe som definitivt anbefales til makrellfiske. Det vil gi en bedre opplevelse når fisken sitter på kroken og skal landes. Vær imidlertid oppmerksom på lokale forhold. I områder hvor det er vanlig å få større fisk på kroken bør man ta høyde for dette. Et noe kraftigere fiskeutstyr bør da velges. En fiskestang med kastevekt fra 10 til 30 gram vil egne seg godt til makrellfiske. Fiskeutstyr som er beregnet til lett laksefiske vil være et godt alternativ til makrellfiske fra land. Fiskeutstyr som er beregnet til ørretfiske kan man også benytte og dette vil gi en skikkelig spennende opplevelse. Veldig lett fiskeutstyr bør imidlertid ikke benyttes av uerfarne fiskere.

Sammen med fiskestanga er en god fiskesnelle alltid en viktig del av utstyret ditt. Først og fremst bør man velge en snelle som gjør det mulig å kaste langt. Det vil si en snelle som slipper snøret lett og uhindret ut fra spolen. Videre vil en god brems være til hjelp når fisken skal kjøres. Fiskeutstyr beregnet til makrellfiske vil imidlertid ikke bli utsatt for veldig tøff motstand og dermed stilles det ikke like store krav til bremsen ved en slik fiskesnelle. Fiskeutstyr beregnet til havfiske eller til laksefiske utsettes for eksempel for helt andre påkjenninger og bør således påkostes noe mer.

Når det gjelder valg av sluk eller spinner anbefaler vi at man benytter ustyr som allerede er tilgjengelig. Makrell er kjent som en altetende fisk og den biter på det aller meste. Dersom du skal kjøpe nye sluker anbefaler vi noen allround sluker som etter vår mening hører hjemme blant et hvert fiskeutstyr. Jensen Pirken og Møre-silda er eksempler på slike sluker som kan benyttes til de fleste former for sportsfiske. For at ditt fiskeutstyr skal fungere som ønsket er det viktig å tilpasse slukvekten til fiskestanga. I utgangspunktet er sluker på 15 til 40 gram godt egnet til makrellfiske. Med lett fiskeutstyr som er beregnet for sluker på 10 til 25 gram vil man få mange fine opplevelser under makrellfiske.

Valg av fiskesnøre bør tilpasses fiskesnelle og slukvekt. Videre bør naturligvis fiskesnøre tilpasses makrellen. De fleste snører som benyttes til sjøfiske fra land vil være solide nok til makrellfiske. Husk at tynnere fiskesnøre betyr muligheter for lengre kast. Mer info om denne delen av et fiskeutstyr finner du i artikkelen valg av fiskesnøre.

Fiskeutstyr til makrellfiske fra land er ikke noe man bør legge mye penger i. Dersom du ikke allerede har fiskeutstyr som kan benyttes til å fiske makrell bør du velge rimelige alternativ. Et ferdig fiskesett kan være en god løsning. Ellers finner det rimelige sneller av god kvalitet både fra Shimano og Abu Garcia. En god fiskestang er den delen av utstyret vi ville brukt mest penger på. Det vil gi muligheter til lange kast, samt gi en god opplevelse og kamp mot fisken. I artikkelen valg av fiskeutstyr finner du tips om fiskesett. I artikkelen fiskeutstyr til slukfiske finner du også relevante tips.

Makrellfiske fra båt
Til makrellfiske fra båt kan man enkelt og greit benytte fiskeutstyr som man har liggende. Dersom du skal kjøpe nytt fiskeutstyr bør ikke dette være for lett. Ved makrellfiske fra båt er det vanligvis gode muligheter til å få andre og større fiskeslag på kroken, noe man bør ta høyde for i valg av fiskeutstyr. Velg fiskeutstyr som du er tilpasset det som vanligvis benyttes til sjøfiske i dine fiskeområder. Fiskeutstyr til tung laksefiske vil kunne benyttes, men en lett havfiskestang vil for de fleste være det beste alternativet. Flere tips finner du i artikkelen fiskeutstyr til havfiske.

Et annet alternativ er den tradisjonelle fiskeharpa. Dette er et rimelig og effektivt fiskeutstyr som både egner seg til pilking og dorging etter makrell. Den helt store sportsfiskefølelsen får man muligens ikke, men både spenning og gode fiskeopplevelser vil man få med bruk av fiskeharpa. Uansett hvilket fiskeutstyr man velger er det viktig at man velger rett størrelse på sluk pilk eller søkke. Hvor dypt man fisker, samt hvordan båten driver bør avgjøre dette valget. Spesielt ved dorging er det viktig å velge fiskeredskap som gjør det mulig å fiske effektivt på flere dybder. En pilk eller et søkke på 200 til 300 gram vil egne seg godt til dorging. Ved fiske etter makrell fra en drivende båt kan man gjerne velge pilker ned mot 50 gram, men det betinger at avdriften ikke er for stor.

Fiskeutstyr til makrellfiske er som nevnt ikke noe man bør investere mye penger i. Kjøp gjerne derfor gjerne utstyr som også egner seg til andre former for fritidsfiske som du ønsker å forsøke. Velg lett fiskeutstyr dersom det også skal benyttes til ørretfiske og litt tyngre utstyr dersom det også skal benyttes til laksefiske eller til annet sjøfiske. Noe av sjarmen med makrellfiske er at alle kan få fisk med all slags redskap. Dersom du er ute etter en opplevelse av sportsfiske bør imidlertid lettere fiskeutstyr benyttes. Da kan makrellfiske vise seg å bli en spennende utfordring.

Tips om fiskutstyr fra Abu