Valg av fiskesnøre

Det kan være vanskelig å velge fiskeutstyr, noe som også gjelder for valg av fiskesnøre. Hvilket fiskesnøre som benyttes vil kunne være svært avgjørende for mulighetene til å få fisk, samt til å få fangsten trygt på land. Stang og snelle er naturligvis en viktig del av et hvert fiskeutstyr, men man skal ikke undervurdere betydningen fiskesnører har for mulighetene til gode fangster. Hva er avgjørende for hvilket snøre du velger? Her skal du få noen tips om hvordan du velger riktig fiskesnøre.

Utvalget av fiskeutstyr er i dag vanvittig stort, noe som også gjelder for fiskesnører. Med litt grunnleggende kunnskap om fiskesnører, samt forståelse for hvordan disse fungerer vil man kunne øke mulighetene til å få fisk på kroken. Vann og værforhold, hva man fisker etter, samt tilpassing til resten av ditt fiskeutstyr er viktige faktorer når fiskesnøre skal velges. De fleste seriøse butikker som selger fiskeutstyr har et stort utvalg av fiskesnører man kan velge fra. Først og fremst bør man kjenne litt til de forskjellige typene som er tilgjengelige, samt hvilke egenskaper disse har. Først og fremst går det et stort skille mellom monofilament og multifilament fiskesnøre. Priser på forskjellig fiskeutstyr kan du enkelt sammenligne her.

Multifilament fiskesnøre
Multifilament snøre går også under betegnelsen flettede fiskesnører. Sammenlignet med tradisjonell Monofilament sene et dette et fiskesnøre som i forhold til diameteren har en utrolig høy bruddstyrke. I tillegg er dette et fiskesnøre som er tilnærmet stumt, noe som vil si at det så å si ikke strekkes under bruk. Man får dermed bedre kontakte med sluk, agn eller annet fiskeutstyr som man benytter i enden av snøret.

Fordelene med multifilament fiskesnøre er åpenbare. Høyere bruddstyrke betyr naturligvis at man øker muligheten til å få fangsten trygt på land, men først og fremst gir det mulighet til å fiske med tynnere snøre. Det betyr blant annet at man kan legge mer snøre på en snelle dersom det er ønskelig. Ved fiske på dypt vann, dorging eller ved sterk strøm vil et fiskesnøre med mindre diameter være en stor fordel. Mindre overflate gir fiskeutstyr med mindre motstand, og således bedre kontakt med redskapen. Mulighetene til effektivt fiske på dypt vann vil for eksempel være mye bedre dersom man benytter multifilament fiskesnøre.

Kastegenskapene til flettede fiskesnører er svært gode. Liten diameter og forholdvis myke snører gir muligheten til svært lange kast. Under vanskelige vindforhold vil man dessuten oppleve at et slikt fiskesnøre ikke i samme grad blir tatt av vinden, noe som kan være til stor hjelp for eksempel under agnfiske. Stramt snøre er enkelt og greit lettere oppnåelig med multifilament fiskesnøre. Det faktum at slike snører er tilnærmet stumme gir som nevnt økt følsomhet. Bedre kontakt mellom stangtupp og fiskeutstyr som benyttes i enden av snøret har åpenbarer fordeler som spesielt kommer til sin rett på dypt vann. Ved pilking vil man oppleve at pilkebevegelsene gir mye mer effekt/utslag på pilken, mens man ved agnfiske vil kunne kjenne napp mye bedre. Generelt sett vil man kjenne motstanden fra fiske mye bedre, noe som kan sette en ekstra spiss på opplevelsen.

Dette er imidlertid også en av bakdelene ved stumt fiskeutstyr. Et fiskesnøre som ikke gir etter betyr nemlig at fisken har større mulighet til å slite seg løs. Kjøring av fisk stiller dermed større krav til deg som fisker, samt til resten av ditt fiskeutstyr. En snelle med god brems, samt en stang med god aksjon er ekstra viktig dersom man benytter multifilament fiskesnøre. En annen bakdel er prisen. Dette er fiskeutstyr som koster en god del penger, noe som også vil være en del av vurderingen. Videre bør man være oppmerksom på at dette er fiskesnører som er utsatt for slitasje og som forholdsvis lett kan flises opp.

Monofilament fiskesnøre
Monofilament sene er det tradisjonelle fiskesnøre som de fleste fremdeles benytter. I de fleste situasjoner og forhold vil dette fremdeles være det beste valget og alle bør naturligvis ha mono sene blant sitt fiskeutstyr. Dersom man ikke benytter dette som hovedsnøre er det likevel et ypperlig valg som fortom og backing.

Fordelene med monofilament fiskesnøre er mange. Først og fremst finnes det et enormt utvalg, noe som gjør at man til en viss grad kan tilpasse valget og egenskapene til en gitt situasjon. Valg av farge og stivhet er eksempler på dette. Prisen er også en stor fordel med denne typen fiskesnøre. Selv om det er forskjeller på forskjellige typer mono sene, er prisen gjennomgående svært mye lavere en for multifilament. Penger man her sparer kan benyttes til annet fiskeutstyr som ofte vil gi større fordeler enn multifilament. En annen viktig fordel med monofilament fiskesnøre er at det vanligvis vil være mindre synlig for fisken, noe som er spesielt viktig under lette og klare forhold. Ved bruk av lett fiskeutstyr i et fjellvann er for eksempel mono fiskesnøre et godt valg.

Som nevnt kan man til en viss grad velge forskjellige kvaliteter i denne typen fiskesnører, noe som gjør det mulig å tilpasse valget til forhold og øvrig fiskeutstyr. Stivheten i et snøre er da et avgjørende punkt. Den perfekte kombinasjon av slitestyrke og fleksibilitet/mykhet er naturligvis ønskelig, men ikke særlig realistisk. Kort forklart er mest mulig fleksibilitet ønskelig fordi de gir bedre kasteegenskaper, mens stivhet er ønskelig fordi det gir bedre slitestyrke. Trilene er et av mange produkter som du kan lese mer om i artikkelen fiskeutstyr fra Berkley. Trilene XL ble introdusert som et svært fleksibelt fiskesnøre som bør velges dersom man prioriterer lange kast, mens Trilene XT ble introdusert som et kraftig og solid fiskesnøre produsert med tanke på høy bruddstyrke. Dette er et godt eksempel på mulighetene til å velge monofilament snører med forskjellige egenskaper.

Monofilament fiskesnøre kommer i mange forskjellige farger og hensikten er at naturligvis at fisken ikke skal kunne se disse snørene. Det er naturlig å anta at fargen vil påvirke muligheten til å få fisk, men det er umulig å bevise dette på en vitenskapelig måte. Med litt erfaring vi man imidlertid oppdage at fargen på fiskesnøret vil ha betydning for mulighetene til å få fisk. Ørretfiske i et klart fjellvann med lyse bunnforhold er en utfordring som krever lett fiskeutstyr. Spesielt i solskinn kreves det forsiktighet og liten diameter på fiskesnøre for å få fisken til å bite. Som et eksempel vil et mørkt fiskesnøre i utgangspunktet være et dårlig valg i en slik situasjon. Som utgangspunkt bør man tilpasse fargen på en mono sene til forholdene man fisker under. Husk at fargespekteret endrer seg med dybden og at ingen kan være sikre på hvordan fisken oppfatter fargene på et fiskesnøre. Det kan nevnes at røde fiskesnører markedsføres med ideen om at denne fargen først forsvinner under vann.

Monofilament fiskesnøre har ingen direkte bakdeler. Sett i forhold til multifilament er kasteegenskapene og bruddstyrken dårlig, men det gjenspeiles også i prisen. Det faktum at disse fiskesnørene strekker seg opptil 30 prosent kan være en bakdel. Under kjøring av fisk er imidlertid dette en fordel som gjør det mulig å få opp stor fisk med svært tynt fiskesnøre. Alt i alt er dette et fiskesnøre som trygt kan få betegnelsen allround fiskeutstyr.

Valg av fiskesnøre
Valg av fiskeutstyr handler i stor grad om personlige preferanser, men noen forutsetninger bør legges til grunn når man velger fiskesnøre. Først og fremst bør alt fiskeutstyr tilpasses forholdene man fisker under, samt størrelsen på fisken man er ute etter. I utgangspunktet er vanlig monofilament fiskesnøre mer enn godt nok til fritidsfiske. Spesielt ved båtfiske på litt dypere vann vil imidlertid multifilament snører være en stor fordel. Valg av mono sene blir en avveining mellom ønsket om lange kast, god bruddstyrke, samt usynlighet for fisken. Mange uerfarne fiskere velger fiskesnøre med for stor diameter. Spesielt for fiske i klart vann med solskinn vil et tynt snøre være nødvendig. Man risikerer å miste noen fisker, men det er bedre enn alternativet som ofte er at fisken ikke biter i det hele tatt. 

Til slutt bør man velge et snøre som er tilpasset resten av ens fiskeutstyr. Som nevnt vil et multifilament snøre kreve mer av stang og snelle. Det samme gjelder dersom man velger et monofilament snøre som etter forholdene er tynt. Med andre ord betyr en fiskestang med dårlig aksjon eller en fiskesnelle med dårlig brems at man bør sikre seg med litt større diameter.

Mer om
Fiskeutstyr til ørretfiske - Fiskeutstyr til havfiske - Sluker til ørretfiske