Sluker - Spinnere - Pilker - Dupper - Oppheng

Du får ikke mye glede av godt fiskeutstyr dersom fisken ikke biter. Den delen av fiskeutstyret jeg nå skal komme inn på, er det som du presenterer for fisken. Utvalget av denne typen fiskeutstyr har etter hvert blitt enorm. Du kan velge og vrake blant sluker, spinnere, fluer, pilker, oppheng og kunstig agn. Hva skal du så velge til fisketuren din?

Jeg vil begynne med å fastslå at generelle regler og tips er nettopp dette, generelle. Tips om hvilke farger og typer sluker du skal bruke til et bestemt fiske eller en bestemt årstid er bare tips. Absolutte regler finnes ikke når det gjelder sportsfiske.

Vanntemperatur, årstid, tid på døgnet, været og hva fisken beiter i er noen av faktorene som avgjør hva som egner seg best i enden av fiskesnøret. Lokale forhold spiller en stor rolle. Er du uerfaren bør du følge tips og råd fra andre, men ikke vær redd for å prøve nye sluker og spinnere. Det gjelder for alle sportsfiskere. La oss si at du fisker ørret i et fjellvann. På en svart og gul spinner biter fisken villig. Neste gang du fisker ørret vil du da naturlig nok starte fisket med denne spinneren. Det er da en stor mulighet for at det er denne spinneren du får mest fisk på. Etter noen fisketurer har du så fått din favoritt. Men prøvde du andre spinnere eller sluker? Det er langt i fra sikkert at den svarte og gule var det beste valget.

Nå skal jeg forsøke å gi litt informasjon om hvordan du bør velge det fiskeutstyret du skal presentere for fisken. Jeg kommer også innom hva du bør ha i slukboksen. Hvilke faktorer bør avgjøre ditt valg av sluk, spinner, pilk eller oppheng? Fiskeutstyr til Fluefiske kommenterer jeg ikke i denne omgang.

Den viktigste faktoren vil alltid være din personlige erfaring og din personlige smak. Foretrekker du å fiske med dupp og mark, så skal du bruke dette. Ingen kan komme og påstå at dette er feil fordi du ville fått mer fisk med spinner i det aktuelle vannet. Sportsfiske skal være trivsel. Bruk alltid en metode som du trives med, alternativet er at du fort går lei av hele fiske.

Sølvkroken Spesial fiskesluker er et godt valg til ørretfiskeEr du nybegynner er det som nevnt nødvendig med noen gode tips. Da vil jeg anbefale at du søker lokal kunnskap. Ta en prat med noen som fisker i samme område som deg. De fleste sportsfiskere er villige til å dele sine erfaringer og kunnskaper. Etter hver som du får egne erfaringer, bør du bruke disse til å avgjøre valg av fiskeutstyr. Likevel bør du alltid være åpen for å forsøke nye ting. Det er bare slik du får flere erfaringer å bygge sportsfisket ditt på.
Etter hvert som du fisker mer og mer vil du erfare at vær, årstider, vanntemperatur med mer, har avgjørende betydning for hva fisken biter på. Bruk disse erfaringene når du velger fiskeutstyr. Tenk tilbake på tidligere fisketurer på samme årstid eller under lignende forhold.

Dersom fisken likevel ikke biter er det tid for å forsøke nye ting. Prøv forskjellige størrelser og forskjellige farger på sluken. Biter fisken fremdeles ikke? Prøv å skifte fra sluk til spinner. Prøv å skift fra sluk til dupp og flue, eller dupp og mark. Prøv det du har tilgjengelig. Til syvende og sist dreier sportsfiske seg mye om variasjon og tålmodighet. Mer om sluker og spinnere til ørretfiske.

Slukboksen er en viktig følgesvenn på fisketurer. Nøkkelordet her er variasjon. Forskjellige former størrelser og farger bør du alltid ha med deg. Tilpass størrelsene til fiskestanga. De er også en fordel og ha med seg forskjellige typer oppheng. Her bør også fargene variere.

Møre-silda er velkjente fiskesluker som egner seg til de fleste former for slukfiskeDet er som nevnt vanskelig å gi generelle tips for valg av fiskesluker. I de neste postene skal jeg skrive litt om de forskjellige produsentene av fiskeutstyr. Jeg vil da komme litt innom hvilke egenskaper det forskjellige fiskeutstyret har, og til hvilket fiske det egner seg for.

Ett tips jeg kan gi er at størrelsen på sluken, pilken og spinneren er viktig. Det er to hovedgrunner til dette. Den første er at slukvekten må passe til fiskestanga. En spinner som er for lett for fiskestanga vil føre til korte kast, mens en sluk som er for tung vil kunne ødelegge aksjonen (spensten) i stanga. Den andre grunnen er størrelsen på fisken. Du må tilpasse størrelsen på sluken eller spinneren til størrelsen på fisken du jakter. Ved fiske fra båt er pilken viktig av samme grunn. I tillegg skal pilken være tung nok til at du har god kontakt med sjøbunnen. Sterkere tidevannsstrøm betyr at du trenger tyngre pilk.

Erfaringer fra sportsfiske gir deg kunnskap om emnet. Kunnskap fører til meninger og meninger til diskusjoner. To dyktige fiskere kan ha helt forskjellige meninger om samme type fiske i samme fiskevann. Dette skyldes at erfaringene er forskjellige. Noe av det fasinerende med sportsfiske er nettopp at det er så mange forskjellige meninger og så mange metoder som kan virke. Det finnes ingen fasit når det gjelder sportsfiske. Det finnes bare erfaringer og kunnskap.

Husk at variasjon i valg av fiskeutstyr og tålmodighet under selve fiske ofte lønner seg. I neste post vil jeg begynne å ta for meg produsentene av fiskeutstyr. Følg med videre. Til slutt et lite tips. Forsøk spinnere fra Panther Martin når du fisker etter ørret, det er min store favoritt.

Mer om:
Fiskesluker til kystfiske